Roosendaals Toneel

Roosendaals Toneel, opgericht in 1917, speelt zowel het betere blijspel, het serieuze (‘literaire’) toneel als producties voor kinderen, die we ‘familievoorstellingen’ noemen. Ook eenakters brengen we regelmatig, de laatste jaren met name tijdens het door Roosendaals Toneel in 2003 gestarte Theater op Locatie (TOL).

www.roosendaalstoneel.nl