Invitéater

Ons doel is om regelmatig, liefst jaarlijks, een eigen muzikale theaterproductie op de planken te zetten, waarbij een zo breed mogelijke groep mensen de kans krijgt om hierbij podiumervaring op te doen. Dit alles onder begeleiding van een artistiek team.

http://inviteater.stimuleringpodiumkunsten.nl